1231146483_3654_detail_少丹少丹﹛白伊件朮

第一部分:基本表情:

得意 <( ̄︶ ̄)>   乾杯 []~( ̄▽ ̄)~*   滿足 ( ̄ˇ ̄)   沒睡醒 ( ̄﹏ ̄)    狡猾(‵﹏′) 

被打一巴掌 ( ̄ε(# ̄)    無言 ( ̄. ̄)     無奈 ╮( ̄▽ ̄)╭    裝傻 ( ̄▽ ̄)~* 

驚訝 (⊙ˍ⊙)     發現( ̄. ̄)+     驚嚇 Σ( ° △ °|||)︴    冷 ( ̄▽ ̄)"      沒辦法 ╮(╯▽╰)╭ 

貓咪臉 (= ̄ω ̄=)    疑惑 ( ̄3 ̄)a    阿達 ( ̄0 ̄)y    重創 (。_。)    不 (>﹏<) 

懷疑 (→_→)     睏 ( ̄o ̄) . z Z     崇拜 m( _ _ )m     我想想 (ˇˍˇ)     生氣 <( ̄ ﹌ ̄)> 

就是你 <( ̄ ﹌ ̄)@m

321321

Orz 挫折系列顏文字


大頭 Orz 


小頭 orz 


翹XXXXX Or2 


放大版 ○| ̄|_ 


雙手撐地 ORZ 


有表情 囧rz 

變化形 OTL 


換邊 STO 


換邊(小) _no

321321

動物顏文字

豬頭 ( ¯(∞)¯ ) 

蝸牛 "\@ 

章魚 (:◎)≡ 

蟑螂 ((( ●< 

毛毛蟲 (‧‧)nnn 

蝌蚪 (: )~

321321

顏文字組合

使用時可加 ( ) 例:˙﹏˙ → (˙﹏˙) 

˙ˍ˙     ˙0˙    ˙︿˙     ˙ε ˙     ˙ 3˙     ˙ω˙     ˙﹏˙     ˙△˙     ˙▽˙ 小眼睛 

⊙ˍ⊙   ⊙0⊙   ⊙︿⊙   ̄ε ̄   ̄ 3 ̄   ⊙ω⊙   ⊙﹏⊙    ⊙△⊙    ⊙▽⊙ 大眼睛 

 ̄ˍ ̄ ̄0 ̄ ̄︿ ̄ ̄ε ̄ ̄ 3 ̄ ̄ω ̄ ̄﹏ ̄ ̄△ ̄ ̄▽ ̄ 瞇瞇眼 


∩ˍ∩   ∩0∩   ∩︿∩   ∩ε ∩   ∩ 3∩   ∩ω∩   ∩﹏∩   ∩△∩   ∩▽∩ 微笑眼 

∪ˍ∪  ∪0∪  ∪︿∪  ∪ε ∪  ∪ 3∪  ∪ω∪  ∪﹏∪  ∪△∪   ∪▽∪ 悲傷眼 

ˋˍˊ   ˋ0ˊ    ˋ︿ˊ    ˋε ˊ    ˋ 3ˊ    ˋωˊ    ˋ﹏ˊ     ˋ△ˊ     ˋ▽ˊ 生氣眼 

>ˍ<     >0<      >︿<     >ε <     > 3<     >ω<      >﹏<      >△<      >▽< 緊閉眼 

ˇˍˇ     ˇ0ˇ     ˇ︿ˇ     ˇε ˇ     ˇ 3ˇ     ˇωˇ     ˇ﹏ˇ      ˇ△ˇ      ˇ▽ˇ 不爽眼 

╯ˍ╰     ╯0╰     ╯︿╰     ╯ε ╰     ╯ 3╰      ╯ω╰     ╯﹏╰      ╯△╰      ╯▽╰ 無奈眼 

≧ˍ≦     ≧0≦     ≧︿≦     ≧ε ≦     ≧ 3≦      ≧ω≦      ≧﹏≦      ≧△≦       ≧▽≦ 嬉皮眼 

◑ˍ◐     ◑0◐     ◑︿◐     ◑ε ◐      ◑ 3◐      ◑ω◐     ◑﹏◐      ◑△◐      ◑▽◐ 鬥雞眼 

◐ˍ◑     ◐0◑    ◐︿◑    ◐ε ◑    ◐ 3◑    ◐ω◑    ◐﹏◑    ◐△◑    ◐▽◑ 金魚眼 

●ˍ●    ●0●    ●︿●    ●ε ●    ● 3●    ●ω●    ●﹏●    ●△●    ●▽● 外星人 

+ˍ+     +0+     +︿+    +ε +    + 3+    +ω+    +﹏+    +△+    +▽+ 小丑眼

321321

日系顏文字精選

(๑→ܫ←)   (。・`ω´・)    (・(ェ)・)    (σ`・д・)σ     (o゚ω゚o)

321321

日系顏文字系列

小眼睛 
( ・ˍ・) (・ˍ・*)   (p・_q)   (〃・o・〃)    (*^・_・)    (。・ˍ・。)     (*・0・) 


(・ε・●)     (。・ω・)     (。・д・。)     (・∀・)   (/ˍ・、) (・□・、*)    (・-・。)     (・▽・。)    (・_・。) 

(・O・。)     (ノ△・。)    (@・ˍ・)     (*・・*) 人(・ε・;)      (・ o ・)     (・ェ・o)     (′・∀・『)

321321

瞇瞇眼 


(* ̄ー ̄)    ( ̄ー ̄〃)     (@ ̄ー ̄@)    (* ̄︿ ̄)     (* ̄∇ ̄*)     <(ˍ ˍ*)> 


( ̄(●●) ̄)     ( ̄・・ ̄)    (ー∀ー)    ( ̄o ̄)    ( ̄、 ̄)     (* ̄△ ̄*)     ( ̄へ ̄)


 ( ̄□ ̄)     ( ̄~ ̄;)      (。-ˍ-。 )     ( ̄ε ̄;)     ( ̄┬ ̄;)      ( ̄∀ ̄)     (ノへ ̄、)      (* ̄ro ̄) 

(ー人ー)     (* ̄m ̄)

321321

日系小眼睛 


(′▽`〃)   ( ′o`)    (′ェ`)    (′ε` )    (=′ー`)   ( ′θ`)   (′○` )   ( ′-`)   (′∀`=) 

(*′▽`)   (*′ノ0`)   ( ′ロ` )    (′~`;)   (′ ︿ `)    (*′∇`*)   (′m`) (′0ノ`*) 

(@。ε。@)    (=′∇`=) (●′ω`●)    (′~`●)     (′へ`、 )    (〃′o`)    ( ;′⌒`)

321321

日系大眼睛 


(ΘΘ)    (Θ~Θ〃)    (ΘoΘ)    (ΘェΘ)    (Θ∀Θ#)    (ΘдΘ;)    (Θ皿Θメ)    (ΘーΘ*) 

(Θ0Θ●)    (Θ▽Θ)    (ΘεΘ◎)    (Θ◇Θ。)    (ΘへΘ)    (ΘˍΘ=)    (Θ、Θ)    (Θ△Θ@) 

(Θ3Θ)

321321

圓珠眼 


(°ー°〃)   (#°Д°)   (。□。)   (*。∀。)   (*。∇^*)   (* ^ー。) 

(@。ー。 @)   (。∇^☆)   (o。◇。)   ( 。 ▽ 。)   (#。ε。#)   (。∇^d)   (。・。;)


 (。皿。メ)   (* 。 3 ^)   (〃。 o 。〃)   ( °◇ °)    ( 。⊿。)

 

(°□°;)    ( ロ)。 。 (。Д。 ;)    (*。ノO。)     (; 。。)

321321

緊閉眼 


(><)   (;><)   (>_<)   (>.<)   (>o<) 


(>▽<) (>O<)   (o>▽<)   (>◇< )   (>▽<)   (;>△<) 


(>з<)   (o>ェ<)    (>д<)    (>皿<)    (>_<、)  


 (/_<。)   (>。;)   (>。ヘ)   (ノ_<)   (>。☆)   (>y<;)

321321

小狗嘴 


(-ω- )   (+ω+)   (*ω* )   ( ^ω^)   (;ω;)   (。ω。)   (『ω′) (・ω・=)   ( ̄ω ̄) 

(〃ω〃)   (≧ω≦)   (。・ω・)   (=・ω・=)   ( >ω<)   (′・ω・`)   (/ω\)   (/ω・\) 

(/・ω・\)   (ΘωΘ)   (ΦωΦ)

321321

悲傷眼 


(UU*)   (uu〃)   (uou〃)   (U3U*)   (●U_U●)   (u~u=) 


(@U▽U@)   (UAU*)   (U△U●)   (uДu〃)   (U◇U◎)   (○uAu○) 


(u▽u#)   (@U~U@)   (u△u*)   (u◇u〃)   (UДU◎)   (=u3u=) 


(u_u#)   (UoU*)

321321

以下为更多“颜文字”:


<( ̄︶ ̄)> 满足且得意 


<( ̄︶ ̄)/ 满足并且伸出手表示赞同 


<(@ ̄︶ ̄@)> 满足地脸红 


(# ̄▽ ̄#) 害羞 


\( ̄︶ ̄)/ 抱抱 

 

b( ̄▽ ̄)d 竖起双手拇指说好 


╰( ̄▽ ̄)╭ 眉飞色舞 


( ̄︶ ̄)↗ 出发吧 


○(* ̄︶ ̄*)○ 吃饱睡好 


♀( ̄▽ ̄)/ 优质女孩 


♂( ̄▽ ̄)/ 优质男孩 


╮(╯◇╰)╭ 啾~啾~亲一个 


╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ GO! 


( ̄▽ ̄)~■□~( ̄▽ ̄) 干杯 


<( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)> 当我们同在一起

321321

傷心


(┬_┬) 流泪 


(>﹏<) 痛苦 


(┬_┬)↘ 跌倒 


〒▽〒 真命苦

321321

生氣


…(⊙_⊙;)… 嘎? 


^(一oo一)^ 豬! 


(︶︿︶) 不满 


╰(‵□′)╯ 暴怒 


((‵□′)) 暴怒 


(︶︿︶)=凸 比中指 


(╯-_-)╯╧╧ 翻桌A 


(╯‵□′)╯︵┴─┴ 翻桌B 


┴─┴︵╰(‵□′╰) 翻桌C 


╭∩╮( ̄▽ ̄)╭∩╮ 哼,去你的 


┴┴︵╰(‵□′)╯︵┴┴ 拆房子 


(╬ ̄皿 ̄)=○#( ̄#)3 ̄) 看拳 


<(‵□′)>───Cε(┬_┬)3 生气扭耳朵 


<( ̄︿ ̄)︵θ︵θ︵θ︵θ︵☆(>口<-) 无影脚攻击

321321

道歉 


〈(_ _)〉 道歉、鞠躬

321321

无奈、尴尬 


╮( ̄▽ ̄)╭ 


╮(╯_╰)╭ 


╮(﹀_﹀)╭ 


╮( ̄﹏ ̄)╭ 


ˋ(′~‵)ˊ 


┐(─__─)┌ 


( ̄口 ̄) 


(#-.-) 


(─.─||) 


≡ ̄﹏ ̄≡

321321

其他 


( ̄ c ̄)y▂ξ 抽菸 


(~ ̄▽ ̄~) 装傻 


\("▔□▔)/\("▔□▔)/\("▔□▔)/ 大冷场 


<( ̄3 ̄)> 


-(>口<-) 


<( ̄ c ̄)y▂ξ 抽烟 


( ̄Q ̄)╯ 滚一边去

321321

滿意、滿足


<( ̄︶ ̄)>    []~( ̄▽ ̄)~*    ( ̄﹏ ̄)    ( ̄ˇ ̄)


( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/      (‵﹏′)      ╮(‵▽′)╭


(‵▽′)/ 

321321

萬歲、真棒、開心


≧▽≦y (/≧▽≦/) (≧▽≦)y (/≧▽≦)/~┴┴ (≧▽≦)(@)


(≧3≦)/ (≧ω≦)/ o(≧ω≦)o o(≧o≦)o ˋ( ° ▽、° )


o(≧v≦)o ┴┴~(≧▽≦)/~┴┴ ≧□≦○ 

321321
驚訝、吃驚


︽⊙_⊙︽ (⊙_⊙) (@口@) Σ(@) Σ(⊙▽⊙"a


(@[]@!!) ㄟ(≧◇≦)ㄏ( ̄ε(# ̄) Σ( ° △ °|||)︴

321321
無奈、裝傻


( ̄▽ ̄)~* ( ̄▽ ̄)" ╮(╯▽╰)╭ ╮( ̄▽ ̄)╭


= ̄ω ̄= ( ̄3 ̄)a ̄▽ ̄ ╮(╯3╰)╭


╮(╯3╰)╭   ╮(╯_╰)╭   (= 0 =)y    o(︿﹀﹀)o


( ̄. ̄)    ( ̄< ̄)>     (~o ̄▽ ̄)~o ~。。。    (~ ̄▽ ̄)~[]


ˋ(′~‵)ˊ

321321

哭泣、謝罪、感谢


〒▽〒 m(_ _)m (〒︿〒﹀ ╥﹏╥

321321

不爽、生氣


╭∩╮_(︿﹀﹀)_╭∩╮     (*-.-)     Σ( ̄□ ̄;)


(/"≡ _ ≡)/~┴┴    (#-.-)     (╬ ̄皿 ̄)_╭∩╮

321321

暴力、體罰


o(# ̄▽ ̄)==O)) ̄▽ ̄")o 金钢飞拳~!!


o(# ̄▽ ̄)==O)) ̄0 ̄")o 金钢飞拳~!!


( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄▽ ̄///)


( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄皿 ̄///)


( ̄ε(# ̄)☆╰╮o()︿)///)


( ̄ ▽ ̄)o╭╯☆#╰ _─﹏─)╯


( ̄ ▽ ̄)o╭╯☆#╰( ̄﹏ ̄)╯


ˋ( ° ▽、° ) (o( ̄▽ ̄///(斬!!)


o(°▽、°o)….+(( ̄﹏ ̄m )~

321321

⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙


∩▂∩ ∩0∩ ∩︿∩ ∩ω∩ ∩﹏∩ ∩△∩ ∩▽∩


●▂● ●0● ●︿● ●ω● ●﹏● ●△● ●▽●


∪▂∪ ∪0∪ ∪︿∪ ∪ω∪ ∪﹏∪ ∪△∪ ∪▽∪


≧▂≦ ≧0≦ ≧︿≦ ≧ω≦ ≧﹏≦ ≧△≦ ≧▽≦


>▂< >0< >︿< >ω< >﹏< >△< >▽<


╯▂╰ ╯0╰ ╯︿╰ ╯ω╰ ╯﹏╰ ╯△╰ ╯▽╰


+▂+ +0+ +︿+ +ω+ +﹏+ +△+ +▽+

321321

ˋ▂ˊ ˋ0ˊ ˋ︿ˊ ˋωˊ ˋ﹏ˊ ˋ△ˊ ˋ▽ˊ


ˇ▂ˇ ˇ0ˇ ˇ︿ˇ ˇωˇ ˇ﹏ˇ ˇ△ˇ ˇ▽ˇ


˙▂˙ ˙0˙ ˙︿˙ ˙ω˙ ˙﹏˙ ˙△˙ ˙▽˙


≡(▔﹏▔)≡ ⊙﹏⊙∥∣° ˋ︿ˊ=-# ╯︿╰= (=‵′=)


<(‵^′)> (-__-)b \ _ /


 ̄□ ̄|| ——\(˙<>˙)/—— <("""O""")>


(#‵′)凸     (‵▽′)ψ  (°ο°)~ @     (^人^)


(O ^ ~ ^ O)        [>///<]        ↓。υ。↓


(*^︹^*)     ( /。 )     ( ‘ – ‘ )     ( ^3^ )╱~~ 


(;°○° )     ( > c < )

321321

(^^ゞ    (^_^;)    (-_-;)    (~_~;)    ^^;     ^_^; 


.。o○ ○o。. 


(>_<) 


(^。^)y-.。o○ 


(-_-)zzz 


(^_-) (^_-)-☆ (^_-)-☆ 


((+_+)) (+o+) 

321321

(o|o) 


(__) _(._.)_ _(_^_)_ <(_ _)> <m(__)m> m(__)m 


( ^^) _U~~ ( ^^) _旦~~ 


!(^^)!   ^_^   ( ^)o(^)   (#^.^#)   (ー_ー)!!   (*^。^*)   (*^_^*)   (*^_^*)   (*_*;   (-。 -)y-゜゜゜


 (/_;)   (:_;)   (‘;’)   (;_:)   (;_;   (;_;)/~~~ (;O;) (?_?) (@_@。 


(^.^)/~~~ (^’^) (^^)/ (^^)/~~~ (^^)v (^_^)/ (^_^)/~ (^_^)v (^_^.) (^<^) 


(^◇^) (^J^) (^O^)/ (^o^)/ (^u^)(^v^) (^ム^)


 (‘_’) (゜_゜) (-_-)/~~~ (-_-)zzz (゜_゜>) (=_=) (●^o^●)


 (p_-)     (゜レ゜)  


 \(^o^)/ \(~o~)/ \(-o-)/ 


\(゜ロ\)    (/ロ゜)/


 \(゜ロ\)   (/ロ゜)/ 

321321

^m^ _(_^_)_ |:3ミ <(__)> <^!^> <m(__)m> 8->


 φ(..) ヽ(^。^)ノ ヽ(^o^)丿 ( ..)φ (^^) _U~~ ( ^^) _旦~~ 


(一一) (-"-) ($–)/~~~ (ーー゛) ((+_+)) (*^^)v (;一_一) 


(@^^)/~~~     (^_^)/~ 


(@_@;) (^。^)y-.。o○ 


(^_-)-☆ (--〆) (+o+) (o|o)


 (T_T)/~~~ (ToT)/~~~


 (V)o¥o(V) \ (◎o◎)/!


(-。-)y-゜゜゜

321321

!(^^)! ^_^ ( ..)φ ( ^)o(^ ) ( ^^) _U~~ ( ^^) _旦~~


 (一一) (-"-) (#^.^#) (ーー゛) (ーー;) (ー_ー)!! ((+_+))


 (゜゜) (゜-゜) (゜))<< (゜゜)~ (*^。^*) (*^^)v (*^_^*) (*^_^*) (*_*) (*_*; (-.-) (゜.゜) (..) (._.) 


 (/_;) (:_;) (‘;’) (;_:) (;_; (;_;) (;_;)/~~~ (;O;) (;一_一) (?_?) (@^^)/~~~


 (@_@) (@_@。 (@_@;) (^.^) (^.^)/~~~ (^。^) (^。^)y-.。o○


 (^^) (^’^) (^^)/ (^^)/~~~ (^^)v (^^ゞ (^_-) (^_-)-☆ (^_^) (^_^)/ 


(^_^)v (^_^.) (^_^;) (^_^メ) (^<^) (^◇^) (^○^) (^0_0^)


 (^J^) (^O^) (^o^) (^o^)/ (^O^)/ (^o^)丿 (^u^) (^v^) (^ム^)


 (‘_’) (-_-) (゜ _゜) (-_-)/~~~ピシー!ピシー!


 (-_-)zzz (-_-;) (__) (゜_゜>) (-_-メ)


 (~_~) (~_~;) (~_~メ) (~o~) (--〆) (+_+) (+o+) (=_=) (>_<) (●^o^●) 


(゜o゜) (o|o) (p_-) (Q))><ヨヨ (T_T) (T_T)/~~~ (ToT)/~~~

 

 (゜レ゜) )^o^( 


\(^o^)/ \(~o~)/ \ (◎o◎)/! \(-o-)/ 


\(゜ロ\)(/ロ゜)/ \(゜ロ\)(/ロ゜)/ ^/^ ^^; ^_^; ^m^ 


_(._.)_ _(_^_)_ |:3ミ ~>゜)~~~ <(__)> <゜)))彡 <*)) >=< <^!^> <+))><< <m(__)m> 


=^_^= >゜))))彡 >゜)))彡 >゜))彡 >^_^< ●~* ○o。. 
.。o○ 

_(._.)_ _(_^_)_ <(_ _)> <m(__)m> m(__)m (__) 

(ー_ー)!! (-.-) (-_-) 

( 一一) (;一_一) 

(-。-)y-゜゜゜ (^。^)y-.。o○ 

(=_=) 

321321


(゜))<< (゜゜)~ (Q )) ><ヨヨ ~>゜)~~~ <゜)))彡 <*)) >=< <+))><< >゜))))彡 >゜)))彡 >゜))彡 C:。ミ くコ:彡 =^_^=


(?_?) 

!(^^)! ^_^ ( ^)o(^) (#^.^#) (*^。^*) (*^_^*) (*^_^*)


 (^.^) (^。^) (^^) (^’^) (^^)/ (^^ゞ (^_-) (^_^) (^_^)/ (^_^)v (^_^.) (^_^;) (^_^メ) (^<^) 


(^◇^) (^○^) (^0_0^) (^J^) (^O^) (^o^) (^O^)/ (^o^)/ (^o^)丿 


(^u^) (^v^) (^ム^) (●^o^●) )^o^( 


\(^o^)/ \(~o~)/ \(-o-)/ ^/^ ^^; ^_^; ^m^ <^!^> >^_^< §^。^§ ヽ(^。^)ノ ヽ(^o^)丿 (*^^)v (^^)v (^_-)-☆ 

( =^_^= )


(^^)/ (^_^)/ (^o^)/ (^O^)/ 



(*_*) (*_*; (@_@) (@_@。 (@_@;) (+_+) \(◎o◎)/! 


(*^^)v    (-"-) (ーー゛) (^_^メ) (-_-メ) (~_~メ) (--〆) 


( ..)φ

321321

(◕ܫ◕)   。◕‿◕。♥❤

(=゜ω゜)ノいよう     (っ・ω・)っ


創作者介紹
創作者 εїз 花 花 εїз 的頭像
εїз 花 花 εїз

° εїзಇ花ಇ花ಇεїз° ܤ 手 札 冊 εїз°

εїз 花 花 εїз 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()